MĪLESTĪBAS BŪTĪBA – 10 VISU LAIKU LABĀKĀS ATZIŅAS

MĪLESTĪBAS BŪTĪBA – 10 VISU LAIKU LABĀKĀS ATZIŅAS

Mīlestība ir ļoti vienkārša. Mīlestība mājo ikvienā. Tai vienkārši jāļauj augt. Mīlestība aug tad,kad to dāvā,nevis tad, kad to meklē /Osho/

Es sveikšu šo dienu ar mīlestību, un viss man izdosies /Ogs Mandino/

Mīlestība ir spēks, kas pārveido un uzlabo Pasaules dvēseli /Paulu Koelju/

Cilvēka būtība ir tikai viena vienīga, un šo būtību sauc par Mīlestību /Paulu Koelju/

Garīgā pieredze vispirms ir praktiskā mīlestības pieredze. Bet mīlestībā nepastāv likumi. Var, protams, sekot grāmatu padomiem vai mēģināt kontrolēt savu sirdi, izstrādājot rīcības stratēģiju – taču tam nav jēgas. Sirds lemj pati, un tikai tam, ko tā izlēmusi, ir vērtība /Paulu Koelju/

Laimīga laulība sākas, kad mēs apprecam to, kuru mīlam,un tā plaukst un zeļ, kad mēs mīlam to, kuru esam apprecējuši /Toms Malens/

Attiecības ir augstākā vērtība šajā pasaulē, tāpēc attiecībām ar cilvēku, kuru mīli, jābūt galvenajai prioritātei /Juris Rubenis/

Viss patiesi lielais rodas lēnām, nemanāmi augot /Seneka/

Tu esi ieradies uz šīs planētas tādēļ, lai mācītos mīlēt. Un tas ir viss /Šārona un Stīvs Bidalfi/

Mīlestība ir izeja uz pasauli, kurā nav robežu, kura nekad nebeidzas. Mīlestība sākas, bet nebeidzas nekad. Tai ir sākums, bet nav beigu /Osho/