Ieraksts šķita noderīgs? Dalies ar to savos sociālajos tīklos. Lai dalītos, izvēlies sev ērtāko sociālo tīklu platformu.

Lietošanas noteikumi

Ligavam.lv ir kāzu un kopdzīves pakalpojumu reklāmas platforma. Šo portālu izmanto kā juridiskais (turpmāk - pakalpojumu sniedzējs), tā arī privātpersonas (turpmāk - lietotājs).

Portāls ir finanšu operāciju starpnieks pārdošanas darījumiem. Tajā tiek piedāvāti SIA "Event Organization" - www.ligavam.lv (turpmāk - Portāls) produkti - kāzu grāmatžurnāls, kāzu plānotājs, ceļvedis un citi produkti, kas ir ligavam.lv piederošs un tā ražošanā nav iesaistīti pakalpojumu sniedzēji vai lietotāji. Lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir iespēja tos iegādāties, ligavam.lv internetveikala platformā.

Reālais pārdošanas darījums norisinās starp tiešo pircēju un www.ligavam.lv, caur internetveikala maksājumu lapu vai abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko preces piegādes un apmaksas veidu.

Vispārējie noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka portāla Ligavam.lv (turpmāk – Portāls) lietošanas kārtību, nosacījumus un ir saistoši visiem Ligavam.lv lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas abonē Portāla pakalpojumus.
 2. Ligavam.lv ir kāzu un kopdzīves pakalpojumu reklāmas portāls, kurā reģistrētie lietotāji var izveidot individuālu profilu, lai sekotu līdzi jaunumiem, sazinātos ar pakalpojumu sniedzējiem, izmantotu budžeta plānotāju, darbu sarakstu, kalendāru un pakalpojumu sniedzēju menidžeri. Portāla darbību uztur un administrē SIA "Event Organization", turpmāk tekstā Ligavam.lv.
 3. Ligavam.lv lietotājs ir fiziska persona, kas reģistrējas portālā un juridiska, kas abonē reklāmas lauku (turpmāk - Profils) Portālā Ligavam.lv.
 4. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja un pakalpojumu sniedzēja (turpmāk - lietotāju) pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Ligavam.lv ir tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā.
 5. Portāla lietotājs piekrīt saņemt informāciju no Ligavam.lv par dažāda veida ar Portālu un to produktiem saistītām aktualitātēm.
 6. Portāls patur tiesības izmantot portālā ievietotos attēlus un citu informāciju portāla popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.
 7. Satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām Portālā tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Lietojot Portālu, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.
 8. Portāla administrācija neuzņemas un nevar uzņemties atbildību par trešo personu rīcību. Portāls nenes nekādu atbildību par lietotāju saistībām ar trešajām personām, lietotāju iesūtīto informāciju un portālā publicētajām fotogrāfiju īpašuma tiesībām.
 9. Portālā aizliegts iesūtīt publicēšanai vai nosūtīt pakalpojumu sniedzējiem ziņapmaiņā jebkādu nesaskaņotu reklāmu vai aicinājumus un uzsaukumus, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā lietotāja vai pakalpojumu sniedzēja profils tiks slēgts.
 10. Ja Portāla lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Portālam vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad Portāla administrācija patur tiesības šim lietotājam nekompensēt zaudējumus un neatgriezt maksājumus, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem. Ja Portāla administrācija vienpersoniski izlemj atgriezt lietotāja iemaksātos līdzekļus, tad abpusēji vienojoties, līdzekļi tiek atgriezti.
 11. Portāls nodrošina savu pakalpojumu pieejamību gan lietotājam, gan juridiskajam pakalpojumu sniedzējam, pēc visiem sadarbības līgumā norādītajiem kritērijiem.
 12. Ligavam.lv ir kāzu un kopdzīves pakalpojumu reklāmas portāls, kurā reģistrētie lietotāji var izveidot individuālu profilu un juridiskie abonēt profilu uz noteiktu termiņu - pēc vienošanās. Portāls ir finanšu operāciju starpnieks pārdošanas darījumiem. Reālais pārdošanas darījums norisinās starp ligavam.lv un lietotāju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko preces piegādes un apmaksas veidu vai iegādājoties to internetveikala pirkšanas platformā tiešsaistē.

Reģistrēšanās

 1. Reģistrācija Portālā tiek veikta ar sociālo tīklu Google un/vai Facebook.com profilu “pasēm” vai e-pasta adresi. Kā arī Ligavam.lv īpaši izsniegtu pieeju pakalpojumu sniedzējiem, kas abonējuši profilu, tā lietošanai (kontrolpanelim). Reģistrējoties, lietotājs apliecina, ka reģistrācijai izmanto savu personīgo sociālā portāla profilu.
 2. Ar vienu sociālā portāla profilu ir iespējams izveidot tikai vienu Portāla lietotāja profilu. Gadījumā, ja Portāla lietotājs slēdz savu Ligavam.lv profilu, tas paliks reģistrēts datubāzē ar iespēju to atjaunot.
 3. Reģistrējoties pakalpojumu sniedzējs piekrīt, ka viņa profilā uzrādītā informācija, tai skaitā arī saite/s uz sociālā/jiem portāla profilu(-iem), ir publiski pieejama jebkuram Portāla lietotājam, kā arī trešajām personām, un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Ligavam.lv.
 4. Reģistrējoties pakalpojumu sniedzējs apliecina, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītie dati ir patiesi.
 5. Reģistrējoties pakalpojumu sniedzējs pieņem, ka visa publiskojamā informācija tiek saskaņota ar Ligavam.lv pirms tā publicēšanas.
 6. Reģistrējoties lietotājs apzinās, ka katram reģistrētajam Portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, izmantojot pareizus autorizācijas pieejas datus, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
 7. Visi Portāla reģistrētie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
 8. Portāls saņem un saglabā informāciju no lietotāja izmantotā interneta pārlūka (tai skaitā IP adresi, sīkdatnes) un par ierīcēm (piemēram, ierīces modeli, operētājsistēmu u.tml.).
 9. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt tam, ka Ligavam.lv ir tiesības nodot attiecīgā lietotāja datus tiesībaizsardzības institūcijām, ja Portāls Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem attiecīgu pieprasījumu.
 10. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, apturēt portāla Ligavam.lv reģistrēto lietotāju profilu un/vai dzēst tajā iekļauto informāciju, ja tā neatbilst lietošanas noteikumiem, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 11. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot portāla Ligavam.lv reģistrēto lietotāju profila funkcijas, ja profilā veiktās darbības neatbilst lietošanas noteikumiem, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.
 12. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izteikt brīdinājumu Portāla reģistrēto lietotāju profiliem, ja ir konstatētas krāpniecības pazīmes.
 13. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izteikt brīdinājumu Portāla reģistrēto lietotāju profiliem, ja ir aizdomas, ka tā īpašnieks ir tieši saistīts ar citu profilu, kurā ir veiktas krāpniecības darbības.
 14. Reģistrējoties lietotājs piekrīt, ka Portāla administrācija ir tiesīga publiskot profilā identificētās personas vārdu, uzvārdu, ja labticīgi tiek uzskatīts, ka tas nepieciešams, lai novērstu vai palīdzētu izmeklēt iespējamos pārkāpumus, piemēram, krāpšanu. Profila lietotājam personas datu labošana un pieeja tiks liegta.
 15. Gadījumā, ja lietotāja profilā ir konstatētas krāpniecības pazīmes un tam ir izteikts brīdinājums, tad šim Portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un netiek atgriezti maksājumi, kas veikti saistībā ar Portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

Distances līgums par preču piegādi un iegādi

 1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir līgums starp SIA "Event Organization" un pakalpojuma pircēju (turpmāk tekstā – Lietotājs).
 2. Portālu uztur un administrē SIA "Event Organization", turpmāk tekstā – Ligavam.lv).
 3. Ligavam.lv nodrošina informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu un žurnāla, plānotāja tirdzniecību portālā www.ligavam.lv (turpmāk tekstā – Portāls).
 4. Lietotājam ir iespēja saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis attiecīgajiem noteikumiem un ir veicis priekšapmaksu par pakalpojumu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tās apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro un ar pievienotās vērtības nodokli, izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais. Piegādes apmaksa ir norādīta atsevišķi.
 5. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. Ligavam.lv nodrošina Lietotājam pakalpojuma lietošanas iespēju uzreiz pēc maksājuma apstiprināšanas un izņemot, ja pakalpojuma aprakstā noteikts pretējais. Un, reklāmprofila gadījumā - pēc saziņas, informācijas saskaņošanas ar portāla servisa darbinieku. Kā arī preces piegādi, ņemot vērā Omniva, DPD piegādes ilgumu un attālumu līdz adresei.
 6. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības tiklīdz ir uzsākta pakalpojuma lietošana, jo distances līgums ir noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.
 7. Lietotājam ir iespēja izmanot atteikuma tiesības, ja tiek iegādāta fiziski taustāma prece, ja tā neatbilst noteiktajām prasībām.
 8. Digitālā pakalpojuma apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Lietotāja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
 9. Noteikumi netiek saglabāti, bet ir pieejami pirms pirkuma apstiprināšanas.
 10. Noteikumi ir saistoši kopā ar citu norādīto informāciju par pakalpojumu un citiem Portāla lietošanas noteikumiem. Šie Noteikumi stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs ir veicis pakalpojuma apmaksu.
 11. Ligavam.lv ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt un papildināt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās ir publicētas Portālā.

Konta dzēšana

 1. Lai dzēstu savu lietotāja kontu Portālā, dodies uz sadaļu "Mans profils" un meklē saiti "Dzēst". Pēc profila slēgšanas, Tavs lietotāja profils tiks dzēsts un nebūs pieejams publiski.
 2. Pēc profila slēgšanas un informācijas dzēšanas no profila tas uzreiz nav redzams citiem lietotājiem, tomēr konkrētā profila informācija un visi dati tiek saglabāti Portāla datubāzē, lai ar esošajiem datiem nevarētu tikt reģistrēts jauns profils, kā arī tas varētu tikt atjaunots ar visu iepriekš ievadīto informāciju, ko pārbauda un ievada Liavam.lv adminstrators.
 3. Pirms pakalpojumu sniedzēja profila slēgšanas ar to tiek sazināts par turpmāku vēlmi abonamentu pagarināt. Ja tas netiek pagarināts, visa informācija tiek saglabāta melnrakstā, tomēr tā publiski nav pieejama lietotājiem un tas tiek slēgts.