Kāzu fotogrāfe: LINDA LAUVA

Dekorācijas / nofirmējums: BAIBA PRINDULE-RENCE

Ielūgumi / grafiskais dizains: ALISE ĶĪNASTA