Lasīt vairāk

ASTROLOĢISKI LABĀKIE KĀZU DATUMI 2021

Apskatīsim piemērotākos laulību datumus 2021. gadam. Kuri tad īsti ir labākie kāzu datumi 2021. gadā? Kā izvēlēties pareizo datumu? Daži lūkojas pēc numeroloģijas vai vienkārši saskanīgiem skaitļiem laulības apliecībā. Īstā datuma izvēli var noteikt daudz un dažādi kritēriji. Piedāvājam apskatīt labākos datumus kāzām no astroloģiskā viedokļa. Labākie kāzu datumi 2021. gadā Laulība astroloģijā ieņem īpašu…

Lasīt vairāk

JĀPĀRCEĻ KĀZU DATUMS – KĀ RĪKOTIES?

Pāriem, kas plāno kāzas, šis gads bija izaicinājumiem bagāts. Nācās pielāgoties apstākļiem – atcelti lidojumi, datumu maiņa, varbūt pat pārcelts kāzu datums uz nezināmu laiku; un  – pieņemt sarežģītus lēmumus. Tā ir jauna pieredze arī kāzu organizatoriem. Kā rīkoties, ja plānota kāzu datuma pārcelšana – LĪGAVĀM jautāja kāzu rīkotājai Alisei Kolosovai/Boutique Event Planning. Jāpārceļ kāzu…

Lasīt vairāk

KĀZU DATUMA IZVĒLE. TESTS

Ar ciparu palīdzību vēl pirms kā­zām varam pa­lū­ko­ties, kā­da ģi­me­nes dzī­ve gai­dā­ma. Pēc jau izvēlētā kā­zu da­tu­ma var ap­rē­ķi­nāt kā­zu skait­li. Bet ja da­tums vēl nav no­teikts, tad at­liek iz­vē­lē­ties skait­li, kurš vis­vai­rāk at­bilst priekš­sta­tam par ide­ālām lau­lā­to at­tie­cī­bām, un attiecīgi tad arī rīkot kāzas. Kā ap­rē­ķi­nāt? Plā­no­ta­jā kā­zu da­tu­mā jā­sa­skai­ta vis­i ci­pa­ri ga­da, mē­ne­ša…