Ieraksts šķita noderīgs? Dalies ar to savos sociālajos tīklos. Lai dalītos, izvēlies sev ērtāko sociālo tīklu platformu.

VISS PAR UN AP OFICIĀLU LAULĪBAS REĢISTRĀCIJU

VISS PAR UN AP OFICIĀLU LAULĪBAS REĢISTRĀCIJU

Pāri, kas jau sākuši plānot savas nākamā gada kāzas, kā pirmo jautājumu steidz atbildēt – kādu laulību ceremoniju mēs vēlamies? Vai tā būs ceremonija dzimtsarakstu nodaļā, baznīcā vai varbūt brīvā dabā? Katram pārim ir sava motivācija, izvēloties kādu no iespējamiem variantiem, tomēr, vēloties laulāties zem savu lauku mājas dzimtas ozola, būs lietas, kas jāņem vērā un ar kurām jārēķinās.

Nereti saņemam jautājumus no līgavām, kas jādara un kāda ir lietu kārtība, oficiāli reģistrējot laulību, tādēļ LĪGAVĀM apkopoja tās lietas, kuras noteikti ir svarīgi zināt.

Ceremonija brīvā dabā ir iespējama un oficiāli atļauta!

Kāzu ceremonijas vietas brīvā dabā var būt ļoti dažādas un nest sevī atšķirīgus vēstījumus:

 • jūras krasts,
 • pāra iepazīšanās vietas tuvumā,
 • mežs,
 • savas dzimtās mājās un citur.

Tomēr, organizējot citādu, tieši konkrētajam pārim paredzētu laulību ceremoniju, jāatceras, ka laulību reģistrācijas kārtību Latvijā nosaka likumdošana.

Ja vēl pirms vairākiem gadiem likumdošana pieļāva laulību reģistrēšanu dzimtsarakstu nodaļas telpās vai citās piemērotās telpās, piemēram, pilīs, kultūras centros, tautas namos, tad pēdējos četrus gadus laulību ceremoniju pāris drīkst rīkot, kur vien sirds vēlas. Vienīgais noteikums – pārim jānodrošina laulības reģistrācijai piemēroti un atbilstoši apstākļi. Tāpat būtu jāpadomā, cik lielā mērā vieta būs piemērota arī praktiski, jo dzimtsarakstu nodaļas amatpersonām ir jāņem līdzi gan zīmogs un dokumenti, gan citas amata pienākumu izpildei paredzētās lietas.

DER ZINĀT:

 1. Vismaz 31 dienu pirms laulību noslēgšanas pārim ar personu apliecinošiem dokumentiem – pasi vai identifikācijas karti jādodas uz dzimtsarakstu nodaļu, lai personīgi iesniegtu pieteikumu.
 2. Kopš 2013. gada iesniegums laulības noslēgšanai iesniedzams vienīgi dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no paredzamās laulības noslēgšanas vietas – dzimtsarakstu nodaļā, brīvā dabā vai baznīcā.
 3. Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 eiro, bet laulība ārpus dzimtsarakstu nodaļas izmaksā dārgāk. Maksu par laulības reģistrācijas pakalpojumu nosaka pašvaldība, kas ir izstrādājusi savu cenrādi par laulības reģistrāciju un svinīgās ceremonijas novadīšanu. Taču, ja svinīgo ceremonijas daļu organizē kāzu aģentūra, tad cenrādis mainās atkarībā no jaunā pāra vēlmēm.Kāzu rīkotāja Sigita Daniliča / Crystal Events ir pārliecināta, ka,

  piesaistot aģentūru laulības ceremonijas organizēšanā, rodas iespēja svētkus padarīt tieši tik īpašus, lai tie nelīdzinātos nevienai citai iepriekš redzētai laulību ceremonijai.

  “Kāzu rīkotājs palīdzēs gan personificēt ceremonijas tekstus, gan piesaistīt māksliniekus, mūziķus un pacelt nebijušos augstumos pāra sajūtas šajā emocionāli nozīmīgajā mirklī.

  Ikvienam jaunajam pārim vēlamies atrast risinājumu gan viņu īpašajai laulību ceremonijai, gan visam, kas notiek un iedvesmo mirkli pirms tam – pirmajam tikšanās brīdim kāzu rītā, romantiskai pastaigai divatā, ziedu un atmiņu šūpolēm, mīlestības vēstuļu rakstīšanai un gaiša miera, reizēm laimīga satraukuma pilnai foto sesijai,” stāsta Sigita Daniliča.

 4. Civillikums nosaka, ka laulību ar juridiskām sekām var reģistrēt arī astoņu konfesiju – evaņģēlisko luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, Septītās Dienas Adventistu, Mozus ticīgo (jūdaistu) – garīdznieki. Ja piederat pie kādas no minētajām konfesijām un vēlaties salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir konfesijas vadības atļauja, tad jūs laulās pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem.
 5. Latvijā var laulāties arī ikviens ārzemnieks, kas laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīgs uzturēties Latvijā. Ārzemniekam papildus iesniegumam un personu apliecinošam dokumentam jāiesniedz arī attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli. Ja personai, kurai Latvijā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar personas rakstveida deklarāciju par savu ģimenes stāvokli.
  FOTO: BILLIJS LOCS, LILIĀNA LEGZDIŅA, MIKS ŠĒLS
Citi Raksti