Ieraksts šķita noderīgs? Dalies ar to savos sociālajos tīklos. Lai dalītos, izvēlies sev ērtāko sociālo tīklu platformu.

Viens no jaudīgākajiem personības izaugsmes līdzekļiem, eneagramma, ir personību tipoloģija, kas iedala deviņus personības tipus jeb deviņas dvēseles sejas. Tie ir deviņi atšķirīgi veidi, kā just, domāt un rīkoties.

Iepazīsim septīto un astoto eneagrammas personības tipu – Dzīves baudītāju un Izaicinātāju!

Septītais eneagrammas tips – Dzīves baudītājs

Produktīvi, radoši, spontāni un ekstraverti cilvēki. Piemīt praktiskums. Septītie prot saskatīt kopainu un tiem ārkārtīgi patīk piedalīties jaunu ideju ģenerēšanā un plānošanā. Tie aktīvi gatavi pieķerties visam, kas viņus aizrauj, bet, tiklīdz interese noplok, tā Dzīves baudītāji ķeras klāt nākamajam projektam. Cenšas izvairīties no sāpīgām emocijām, veltot uzmanību patīkamākām lietām.

Septītajiem jāpiestrādā pie disciplīnas, mācoties nemētāties pa dažādiem projektiem, bet novest iesākto darbu līdz galam. Citādi ir risks neattīstīt nevienu savu talantu, tā vietā pagrābstot te no vienas, te citas jomas. Jāmācās apstāties un sevi ierobežot, kā arī ieklausīties un apzināt savas iekšējās sajūtas. Tas pats attiecas uz spēju ieklausīties līdzcilvēkos, tos patiesi uzklausot, nevis aizklīstot savās domās.

eneagramma
Foto: MIKS ŠĒLS / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

Attiecībās ar septītā tipa pārstāvi

Attiecību sākumā septītais tips piesaista ar dzīves vieglumu, optimismu, entuziasmu un kaislību uz dzīvi. Septītajiem patīk fantazēt, bet šīs fantāzijas var tiem šķist daudz  interesantākas, nekā reālā dzīve un cilvēki blakus. Grūtības attiecībās rodas, kad septītie saskaras ar pārdzīvojumiem un sāpēm – tā kā no tām viņi vairās, grūtākā brīdī var pagriezties un no attiecībām aiziet.

eneagramma
Foto: MIKS ŠĒLS / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

Astotais eneagrammas tips – Izaicinātājs

Astotie ir godīgi, uzticami un pašpārliecināti. Viņi ir tik tieši, ka mēdz būt agresīvi, piemīt vēlme kontrolēt. Viņi neslēpj savas dusmas un nevēlas pakļauties citu cilvēku norādījumiem. Astotajiem nepatīk citu cilvēku vājums. Viņi nepadodas un, ja redz netaisnību pret savējiem, cīnīsies ar zobiem un nagiem, lai aizstāvētu.

eneagramma
Foto: MIKS ŠĒLS / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

Tā kā astotie nevēlas saskatīt sevī vājumu, tiem jāmācās apzināties savu ievainojamību. Jāapzinās, ka viedokļi ir dažādi un nav tāda viena pareizā “mana” viedokļa – citu viedokļi un idejas ir jārespektē. Izaicinātājiem jāapgūst savas impulsivitātes un eksplozivitātes apvaldīšana. Pirms strauji rīkoties – prast apvaldīt savu eksploziju, padomāt. Līdzjūtība un empātija mīt katrā, vien jāsaņem drosme tās sevī atklāt. Ja astotie iepazīst empātiju, uzlabojas komunikācija ar līdzcilvēkiem. Karstgalvīgas reakcijas vietā jāmācās spēja spriest objektīvi.

eneagramma
Foto: MIKS ŠĒLS / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

Attiecībās ar astotā tipa pārstāvi

Partneri astotie uztver kā īpašumu, no kura sagaida uzupurēšanos. Arī paši ir gatavi būt pašaizliedzīgi, ja tie jūtas droši, ka partneris ir “līdzvērtīgs.” Dažkārt astotie vīrieši rada spēcīgu publisko tēlu, tomēr attiecībās ir zem sievas tupeles. Attiecību sākumā astotais tips piesaista ar enerģiju, pārliecinātību un spēku. Izaicinātājiem patīk nolūkoto partneri bagātīgi aplidot, veltot romantiskus uzmanības apliecinājumus. Vēlākos attiecību posmos par īstu postu kļūst astoto tieksme pēc partnera kontroles.

eneagramma
Foto: MIKS ŠĒLS / Kāzu pakalpojumu sniedzēji

Raksta autore: IEVA KRASTIŅA

Foto: MIKS ŠĒLS


Par eneagrammas tipiem vairāk šeit:

ENEAGRAMMA ATTIECĪBĀS

PIRMAIS UN OTRAIS TIPS

TREŠAIS UN CETURTAIS TIPS

PIEKTAIS UN SESTAIS TIPS

DEVĪTAIS TIPS

Citi Raksti