Ieraksts šķita noderīgs? Dalies ar to savos sociālajos tīklos. Lai dalītos, izvēlies sev ērtāko sociālo tīklu platformu.

Jaunums kāzu nozarē Latvijā – kāzu rīkotāju apmācības

Jaunums kāzu nozarē Latvijā – kāzu rīkotāju apmācības

Tiem, kurus interesē kāzu nozare un kuri vēlas tajā darboties, Iluta Piternika no MintDeco sagādājusi patīkamu jaunumu - kāzu rīkotāju apmācības. šādas apmācības Latvijā norisināsies pirmo reizi un tā būs iespēja apgūt šīs daudzpusīgās un radošās profesijas pamatus. Par to, ko apgūs jaunie kāzu rīkotāji un kādēļ viņai ir svarīgi šādas apmācības rīkot, stāsta Iluta Piternika, kāzu rīkotāja ar 11 gadu pieredzi.

MenuIluta Piternika

Kāzu rīkošana - dinamisks un radošs darbs

Ilutu Piterniku kāzu nozarē saista un aizrauj tas, ka šī profesija ir projektu darbs, kurā nav rutīnas, jo katrs pāris ir individuāls, katram ir unikāls mīlestības stāsts un līdz ar to arī kāzu koncepts. Kāzu rīkotājs aptver vairākas prasmes un profesijas - viņš vienlaikus ir psihologs, svētku režisors, scenārija autors, dramaturgs, kā arī advokāts, dizaineris, stilists, dekorators un mūzikas speciālists. Lai šajā nozarē veiksmīgi darbojas, nemitīgi jāinteresējas par visu un jāizglītojas ne tikai savā, bet arī savu kolēģu specialitātēs.

Foto: MIKS šĒLS Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Kā Iluta to paskaidro, šī profesija ietver divas būtiskas sadaļas. Pirmkārt, kāzu rīkotājam jābūt empātiskam, jāspēj sajust pāri un viņu mīlestības valodu. Otrkārt, ir jāspēj saplānot svētkus, sajūtot šī pāra emocionālo un psiholoģisko portretu. Kāzas pēdējos gados ievērojami atšķiras no kāzām pirms 15 - 20 gadiem, jo ir tendence likt uzsvaru uz pašu pāri, ne tik daudz uz tradīcijām. šobrīd visbiežāk tiek rīkotas intīmas kāzas, kur lielu dienas daļu paredz tieši pārim, tāpēc ir īpaši svarīgi spēt uztvert pāra vēlmes.

Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Elegance un estētika ikvienā kāzu dienas niansē

Iluta Piternika ir pasākumu aģentūras MintDeco, kas darbību uzsāka 2003. gadā, radošā direktore. šo desmit gadu laikā aģentūra MintDeco ieguvusi atpazīstamību kā viena no augstākā līmeņa kāzu aģentūrām ar izkoptu stilu. Iluta Piternika MintDeco rīkotās kāzas raksturotu kā elegantas, estētiski noslīpētas, ar galveno akcentu uz jaunā pāra būtību un emocijām. Ne velti arī kāzu nozares kolēģi, fotogrāfi, videogrāfi un vakara vadītāji, ir pamanījuši šo rokrakstu un ļoti vēlas strādāt viņas organizētās kāzās.

Foto: MIKS šĒLS Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Iluta Piternika ļoti lielu uzmanību pievērš detaļām, ieturot vienotu elegances līniju. Lai svētki nebūtu kā rasols, bet visa diena būtu viens nostrādāts koncepts, ko caurvij īpaša sajūta, romantika, sirsnība, gaumīgs humors un elegance. Viņa neuztver eleganci kā kaut ko augstprātīgu, viņai tā ir estētiski izplānota, harmoniska un notikumiem nepārblīvēta kāzu diena.

Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Runājot par augstākajiem gandarījuma brīžiem savā karjerā, Iluta Piternika stāsta, ka tās bijušas kāzas Itālijā, ko viņa noorganizēja no Latvijas. Viņai patīk veidot neparastus konceptus - kāzu zaļumballes, gurmānu kāzu vakariņas, kāzas interesantās lokācijās un īpašās toņu gammās. Viņa kāzas rīko tā, lai tās būtu kā skaists baudpilns piedzīvojums ne tikai gastronomiskā, bet arī vizuālā un sensorā ziņā.

Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO Vieta: RŪMENES MUIŽA

Mainīgā kāzu nozare

Kāzu nozare nemitīgi mainās un attīstās - ar katru jaunu sezonu novērojam jaunas tendences gan kāzu modē, gan noformējumā, gan konceptā. Viena no kāzu rīkotāja būtiskām prasmēm ir spēja strādāt ar šīm tendencēm - saprast, kuras ir īslaicīgas un pēc 5 gadiem kāzu fotogrāfijās izskatīsies smieklīgas un kuras ir tiešām klasiskas vērtības. Galu galā, ar savu darbu kāzu rīkotāji arī veido un ietekmē nozari, nostiprinot vērtīgās tendences.

Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Kā stāsta Iluta Piternika, viņa ar šīm apmācībām grib jaunajiem kāzu rīkotājiem palīdzēt attīstīt sajūtu par to, kas ir modernas un laikmetīgas kāzas. Pēdējo 10 gadu laikā kāzu nozare ir tiešām mainījusies - kāzas no lielām svinībām kļuvušas par intīmiem svētkiem, kur jau vairāk uzmanības var pievērst smalkām detaļām. Kad tika rīkotas 80 - 100 viesu kāzas, bija svarīgi, lai ir jautra balle, taču tagad, kad viesu skaits būtiski ir samazinājies līdz 20 - 30 cilvēkiem, svinībās vairāk novērtējam vidi, ēdienu, kokteiļu noformējumu, galda klājumu. šobrīd kāzās lielāks uzsvars ir uz dienas baudīšanu, nevis uz aktivitātēm un rotaļām. Kā uzskata Iluta Piternika, jaunajiem kāzu rīkotājiem jāattīsta estētikā izjūta un emocionālā inteliģence, lai viņi sajustu pāri un to, kas viņiem vajadzīgs.

Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Jaunums Latvijā - iespēja apgūt kāzu rīkotāja profesiju

Latvijā līdz šim nav bijusi iespēja apgūt kāzu rīkošanu. Pēc 11 nozarē pavadītiem gadiem Iluta Piternika ir gatava dalīties savā pieredzē un zināšanās, jo viņa vēlas, lai nozare attīstās un tajā strādā profesionāļi. Viņa uzskata, ka kāzu rīkotāja profesija kļūs vēl pieprasītāka, jo pāri saprot, ka katrs darbs ir jādara profesionāļiem ar izpratni. Arvien vairāk pāru ir gatavi apmaksāt kāzu rīkotāju, jo viņi grib savu dienu baudīt. Turklāt, jo dziļāk mežā iet, jo ir vairāk problēmu un jautājumu - bieži vien līgavas, kas pašas organizē kāzas, jau ir izdegušas līdz kāzu dienai. Mācoties no citu kļūdām, līgavas saprot, ka grib šo darbu uzticēt profesionāļiem.

Foto: MIKS šĒLS Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Protams, ka par labu kāzu rīkotāju kļūst pēc daudziem nostrādātiem gadiem, jo katrs pāris un koncepts kaldina par labāku organizatoru. Tā arī Iluta Piternika ir kļuvusi par rīkotāju - caur daudziem kāzu projektiem, mācoties no nozares kolēģiem, fotogrāfiem, citiem kāzu rīkotājiem, apgūstot citas prasmes, publisko runu, apmeklējot kursus. Viņai liela iedvesmas deva ir kultūras pasākumu apmeklēšana, kuros viņa bieži vien ierauga kaut ko saviem kāzu projektiem. Viņa ir aktīva mākslas, kultūras patērētāja, jo tas vēl vairāk attīsta radošumu, bez kā šī profesija nav iedomājama.

Foto: MIKS šĒLS Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Taču būtiski ir apgūt arī pašus pamatus, ko būs iespējams izdarīt šajās apmācībās. Liels fokuss apmācībās būs uz to, lai attīstītu izpratni par to, kas katram pārim nepieciešams, un to, kā būvēt kāzu konceptu, jo tas ir galvenais kāzu dienas skelets. Pirmais kāzu plānotāja darba etaps ir koncepta izstrāde, jo tas palīdz saprast, kur jāvirzās, kādas vietas jāpiemeklē, kādi pakalpojumu sniedzēji jāpiesaista. Iluta Piternika palīdzēs iemācīties izstrādāt pārliecinošu konceptu, kā arī stāstīs par kāzu budžetu, tehnisko, radošo scenāriju un daudzām citām niansēm. Kā viņa skaidro, apmācību mērķis nav sausi nodot informāciju, bet palīdzēt attīstīt radošumu un elastīgo domāšanu, jo kāzu rīkotāja profesija pieprasa paturēt prātā A, B un C scenārijus. Dzīve ir neparedzama un situācijas mēdz būt neprognozējamas, tādēļ ir jābūt ātri domājošam un elastīgam, drosmīgam pieņemt lēmumus.

Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Tāpat apmācībās būs arī vieslektori, kas pārstāv katrs savu nišu - foto, video, vakara vadītājs, viesmīlība, kāzu poligrāfija, floristika, kāzu kleitu dizains, meikapa mākslinieks. šie cilvēki dalīsies ar vērtīgu informāciju, jo bez tās labs kāzu rīkotājs nav iedomājams - viņš pārim prezentē idejas, konceptus, dod ieteikumus, padomus, tāpēc kāzu rīkotājam jāspēj orientēties visās šajās jomās. Iluta Piternika vēlas mudināt jaunos kāzu rīkotājus apgūt dažādas nozares un interesēties gan par modes tendencēm, gan par aktuālajiem dekorējuma veidiem, par viesmīlību un mūziku.

Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Jauno kāzu rīkotāju apmācības sastādīs divas galvenās daļas. Pirmajā daļā ietilps pamatinformācija par profesiju, darba uzdevumiem un to, kā jāattīsta kāzu koncepts. Otro daļu veidos meistarklases svinību vietās, kur studenti gūs izpratni par to, kā veidot zonējumu telpās, kā veidot laika plānu, kā veidot radošo un tehnisku scenāriju. Mērķis ir apmācībās sniegt ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī izpratni par to, ko nozīmē darbs konkrēti kāzu svinībās uz vietas, ne vairs pie datora.

šīs apmācības var iziet visi, kam ir interese par kāzu nozari un kas vēlas izmēģināt sevi šajā profesijā. Tie var būt gan cilvēki bez priekšzināšanām, gan tie, kas jau darbojas pasākumu rīkošanā vai nesen uzsākuši savas kāzu rīkošanas gaitas. Galvenais, lai ir radoša pieeja dzīvei, interese par pasākumu rīkošanu un it īpaši kāzām, jo kāzu projekti atšķiras no lielo korporatīvo pasākumu organizēšanas. Apmācības tiks uzsāktas ar paša pamata apgūšanu, tāpēc varēs ielekt arī tie, kas strādā citās jomās.

Foto: MIKS šĒLS Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Celt profesionalitāti Latvijas kāzu nozarē

Uz jautājumu par to, kāda ir viņas motivācija rīkot šādas apmācības, Iluta Piternika atbild, ka viņa vēlas, lai nozare kļūst vēl profesionālāka, jo viņa redz, ka pieprasījums pēc šādiem pakalpojumiem ir, bet, tajā pašā laikā, nav, kur šo profesiju apgūt. Turklāt viņas profesionālā darba dzīve ir saistīta ne tikai ar kāzu plānošanu, bet arī ar savu zināšanu, pieredzes tālāku nodošanu - iedvesmošana, apmācīšana viņai sniedz lielu gandarījumu. Iluta stāsta, ka, mācot citus, viņa pati mācās un zina, ka caur šiem jaunajiem rīkotājiem un apmācību procesu viņa iegūs daudz arī sev.

Foto: MIKS šĒLS Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Kāzu nozare Latvijā ir augstā līmenī, pāri, kas šobrīd precas, ir izglītoti, daudz ceļojuši, izveidojuši sev karjeru, un viņi pret kāzu rīkotāju ir kļuvuši prasīgāki, tādēļ šī profesija ir jāslīpē. Kā novērojusi Iluta Piternika, Latvijā labu kāzu rīkotāju nav daudz, tādēļ viņa redz šai profesijai perspektīvu.

Vēl viens ieguvums jaunajiem kāzu rīkotājiem, kas izvēlēsies iziet šīs apmācības, ir tas, ka Iluta Piternika sniegs reālistisku aizkulišu bildi, lai nav tā, ka ir šis stereotips, ka kāzu rīkotājs skaisti sapucējies tikai pozē izdekorētās vietās un ka darba dzīve ir tikai mūžīgā svētku svinēšana. Patiesībā svētki ir tikai viena diena, bet pirms tam jāiegulda darbs vairāku mēnešu garumā, lai līdz šai vienai dienai nonāktu. Ir izaicinājumi, stresa situācijas, psiholoģiskas nesaderības ar pāri. Viņa dalīsies ar to, kas jāņem vērā, par ko jādomā, kādi lēmumi jāpieņem. Kā stāsta Iluta, kāzu rīkotājs ir drosmīga profesija, jo ir jākoordinē daudz pakalpojumu sniedzēji, daudz lielu lēmumu kāzu dienā jāpieņem operatīvi pašiem, jo visi no kāzu rīkotāja gaidīs rīkojumus, ja kaut kas nenotiek, kā vajag. Kāzu rīkotājam jābūt patstāvīgam un pārliecinātam, jo kāzu dienā pārim ir maksimāli jāsaglabā komforts un nav viņus jāiesaista jautājumu risināšanā.

Foto: MIKS šĒLS Organizē: ILUTA PITERNIKA MINTDECO

Kāzu rīkotāja galvenās īpašības ir izlēmība, drosme, spēja domāt ātri, patstāvīgi un radoši. Ja saskati šīs iezīmes sevī, tevi interesē kāzu nozare un vēlies sev izaicinājumu - piesakies kāzu rīkotāju apmācībām!

Kāzu rīkotāju apmācībām, kas norisināsies no 2023. gada 17. oktobra līdz 5. decembrim, vēl var pagūt pieteikties līdz 16. oktobrim, rakstot uz e-pastu love@mintdeco.lv

Vairāk informācijas šeit!

Autore: Renāte Berga

Stāsta: Iluta Piternika / MintDeco

Citi Raksti