Ieraksts šķita noderīgs? Dalies ar to savos sociālajos tīklos. Lai dalītos, izvēlies sev ērtāko sociālo tīklu platformu.

Kad attiecības ir balstītas patiesā mīlestībā, var likties teju nepieņemami domāt par laulības līguma noslēgšanu. Tomēr dzīve ir dzīve. Un tā mēdz pārsteigt. Laulības līguma noslēgšana ir racionāls solis, kuru izdarot, pietaupīsiet nervus neparedzētu apstākļu un riska situācijās.

Apkopojam būtisko par laulības līgumu:

• Laulību līgumu slēdz pie zvērināta notāra, jāierodas personīgi abiem laulātajiem;

• Laulību līgumu slēdz likumīgā laulībā stājušās rīcībspējīgas personas. Laulību līgumu noslēgt var gan pirms, gan uzreiz pēc kāzām, gan arī jebkurā citā brīdī laulības laikā. Ja to noslēdzat pirms kāzām, spēkā tas stāsies tikai ar laulības noslēgšanas brīdi;

• Viens no biežākajiem iemesliem, kad vērts slēgt laulību līgumu - ja kopdzīvē plānotas ievērojamas kredītsaistības. Noslēgts līgums, kurā izrunāti nosacījumi par mantas (dzīvokļa, mājas) īpašumtiesībām, krietni vien atvieglos šķiršanās procesu, ja dzīve šādu soli piespēlēs. Tiesvedība, kurā iztirzās, kurš ir vai nav tiesīgs uz mantu, var ilgt pat vairāku gadu garumā; turklāt šādi arī izvairīsieties no izmaksām par jurista pakalpojumiem;

Photo: ASLEY WALLACE PHOTOGRAPHY

• Tāpat laulību līgums var spēlēt būtisku lomu, ja viens no laulātajiem nestrādā algotu darbu, bet gan audzina bērnus - šķiršanās gadījumā būs grūti pierādīt materiālo ieguldījumu ģimenes labklājībā;

• Ja noslēgts līgums par mantas šķirtību - tas nozīmē, ka pēc laulības šķiršanas katra individuāli iegādāta manta/īpašums paliek tam, uz kura vārda tas ir iegādāts, partneris uz to nevar pretendēt. Vēl kāds ieguvums - ja laulātais kopdzīves laikā iekūlies parādos, kas radušies savās, nedz ģimenes vai kopīgās mājsaimniecības interesēs, tas par saviem parādiem atbild pats. Tādējādi otra laulātā manta ir pasargāta no kreditoriem;

• Mantas šķirtības gadījumā pēc šķiršanās katram no vecākiem bērnus ir pienākums uzturēt attiecīgi tādā mērā, kāda ir viņa manta;

Photo: ASLEY WALLACE PHOTOGRAPHY

• Ja noslēgts līgums par mantas kopību - viss, gan pirms laulības iegūtais, gan laulībā gādātais, pieder abiem laulātajiem. Tad gan jāvienojas, kā manta tiks dalīta - vai vienlīdzīgās daļās, vai vienam no laulātajiem paredzēt lielāku daļu. Ja slēdz mantas kopības līgumu, tad arī jāvienojas, kurš būs mantas pārvaldītājs. Tie var būt arī abi;

• Laulību līgumu var noslēgt par mantojuma kārtošanu gadījumā, ja kāds no laulātajiem kopdzīves laikā mirst;

Pēc līguma noslēgšanas pie notāra, Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz sekojoši dokumenti -

  • Pieteikuma veidlapa (atrodama Uzņēmumu reģistra mājaslapā ur.gov.lv);
  • Laulību līgums 3 eksemplāros;
  • Ārvalstīs izdota, tulkota un notariāli apliecināta laulības apliecības kopija, ja esat precējušies ārzemēs;
  • Notariāla pilnvara, ja pieteikumu paraksta cita persona;
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

• Laulības līguma paraugu ieteicams nemeklēt interneta resursos, bet gan konsultēties ar profesionāli. Konsultāciju varat saņemt pie notāra, bet, ja ir vēlme - varat papildus izmantot kvalificēta jurista vai advokāta konsultāciju līguma noformēšanai.

Photo: ASLEY WALLACE PHOTOGRAPHY

Raksta autore: IEVA KRASTIŅA

Citi Raksti