Ieraksts šķita noderīgs? Dalies ar to savos sociālajos tīklos. Lai dalītos, izvēlies sev ērtāko sociālo tīklu platformu.

Atzīties jūtās vai veltīt emociju pilnus vārdus apsveikumā – citāti par mīlestību var iedvesmot un palīdzēt atrast īstos vārdus, kurus vēlies teikt.

Emocionāli citāti par mīlestību spāņu dzejā

Kur gan rodami vēl emocionāli piesātinātāki un kaislīgāki citāti par mīlestību, ja ne spāņu dzejā. Šie mīlestības pilnie vārdi aizkustinās ikviena dvēseles stīgas.


Es tevi sapnī iepazinu

un mīloši tev steidzos pretī

pa ceļu, vedošu pie tevis,

ko vienīgo vien dievināju.

Es cauri savam sapnim gāju

pilns tieksmes apmātas un maigas

kļūt vergs un valdnieks tavs ar laiku…

Tik tu tā arī nepateici,

pa kuru ceļu pati steidzi

man sapnī atklāt savu vaigu.

/ Manuels Mačado

Ja tev nebūtu bijis vārds,

es nezinātu, kas noticis:

nedz kāpēc, nedz arī kad. Neko.

 

Vai jūra maz zina, kā to sauc

un ka tā ir jūra? Vai vēji maz zina

savus uzvārdus – Dienvidvējš

un Ziemeļvējš –, būdami tikai parastas vēsmas?

 

Ja tev nebūtu bijis vārda, –

viss būtu pirmējs,

sākotnējs; viss būtu bijis manis

izgudrots;

neskarts kā mans skūpsts.

Svētlaime, mīlestība: gausa svētlaimes

un mīlestības bauda – bez vārda.

/ Pedro Salinass

Noņem jel savas drēbes,

zīmes un portretus;

es nevēlos tevi tādu,

aizmaskējušos ar citu,

vienmēr jelkāda cita meitu.

Es vēlos šķīstu, brīvu

un nesamazināmu – tevi.

Es zinu: kad vien tevi pasaukšu

no visiem pārējiem ļaudīm

pasaulē, –

vienīgi tu būsi tu.

Un, kad tu pavaicāsi man,

kurš ir tas, kas tevi sauc,

lai padarītu par savu,

es apbedīšu vārdus,

etiķetes un vēsturi.

Es sadauzīšu visu,

ko man uzvēla jau tad,

kad vēl nebiju dzimis.

Pārvērties par kailuma,

akmens un pasaules

bezvārda mūžību,

es tev teikšu:

“Tas esmu es, es tevi mīlu.”

/ Pedro Salinass

 

Debesis ir vienādas.

Zilas, pelēkas un melnas

tās atkārtojas virs

apelsīnkoka vai akmens:

skatoties uz debesīm, mēs tuvināmies.

Zvaigznes samazina

pasaules telpu

no sava tāluma, kurā tās laistās.

Ja mēs gribam tuvināties,

Nekad neskaties uz priekšu:

visur bezdibeņi,

datumi un jūdzes.

/ Pedro Salinass

Starp tavu visdziļāko patiesību

un mani

tu vienmēr noliec savus skūpstus.

Es to nojaušu; tā jau ir tuvu;

es to vēlos, taču nespēju aizsniegt;

kad es jau esmu tuvu,

tu aizšķērso man ceļu;

tu piedāvā man savas lūpas.

Un es vairs neatlaižos.

Tu svini uzvaru. Skūpstot es aizmirstu

tavu cietoksnī paslēpto noslēpumu.

Tā vietā tu mani apveltī ar kaismīgu vēlēšanos

pietuvināties tev vēl tuvāk,

alkstot,

lai tu neatļautu man aiziet

un mani skūpstītu.

Piesargies!

Tā tu pārdosi pati sevi,

jo kādreiz tavs skūpsts –

tik tāls un tik dziļš –

liks tev piedzimt,

un tas, ko tu aiz tā

slēp,

pilnībā izlēks no tavām lūpām.

Un tas, ko tu man liedzi, –

smalka un neapdzīvota dvēsele –

atdosies man; tu to man atdosi,

pati to nevēloties,

kad gribētu to man atteikt.

/ Pedro Salinass

Cik skaista tu esi, brīva un pārliecināta!

Ja tu man atdosi savu brīvību, tu man atdosi savus gadus –

baltus, tīrus un asus kā zobus:

tu man dāvāsi laiku, ko izbaudīji. [..]

Uztici to šodien man: es to izbaudīšu

ar lapas trīsu, kurā iekaras

pilieni, kas krīt no debesīm uz zemi.

Es gribu tavu brīvību

vienīgi tāpēc, lai to atlaistu.

Manī nav cietuma tev.

Tava brīvība mani sargā man pašam.

Es to atkal atbrīvošu un – debesīs,

jūrā un laikā –

vērošu, kā tā dodas pretī savam liktenim.

Ja tās liktenis esmu es – tad tas tevi gaida.

/ Pedro Salinass

 

Bet vienmēr, kad ierodas maijs,

visam ir tikai 18 gadi:

pirmie, vienīgie 18 gadi;

un viss pavasaris ir pats pirmais pavasaris,

un visa mīlestība ir tavs paša dzīvesstāsts.

/ Herardo Djego

Jutekliski spāņu dzejas citāti par mīlestību

Citāti par mīlestību ne tikai iedvesmo un palīdz atrast īstos vārdus, bet arī pamudina ļaujies jūtām un ieviest mīlas dzīvē nedaudz vairāk poētikas.


Līdzīgi šim vējam es gribu

būt pats savas svelmes

veidols, palēnām ienākt tur,

kur atpūšas tavs vasarīgais

augums; pietuvoties tam tā,

lai tavs augums to pat nesajustu;

nonākt pie tā kā pulsējums

gaisā; būt

manas domas par tevi

iemiesojums tevis pašas klātbūtnē;

vēja vaļējā miesa,

mīlestības mājoklis dvēselē.

/ Emilio Pradoss

Ja cilvēks spētu pateikt, ka viņš mīl;

Ja cilvēks spētu pacelt savu mīlestību līdz pat debesīm

Kā mākoni pret sauli;

Ja tāpat kā mūrus, kas sabrūk,

Lai apsveiktu patiesību, kas slejas vidū,

Viņš spētu iznīcināt savu ķermeni, atstājot tikai savas mīlestības patiesību,

Sevis paša patiesību,

Kura nesaucas nedz par slavu, nedz veiksmi vai godkāri,

Bet gan par mīlestību vai vēlēšanos, –

Es būtu tas, ko es tiku iztēlojies;

Tas, kurš ar savu mēli, acīm un rokām

Pasludina cilvēkiem vērā neņemto patiesību,

Savas patiesās mīlestības patiesību.

/ Luiss Sernuda

 

Es nepazīstu citu brīvību kā vien brīvību būt ieslodzītam kādā citā,

Kura vārdu es nespēju uzklausīt nenodrebot;

Tajā, kura dēļ es aizmirstu savu nožēlojamo esamību;

Kura dēļ gan arī nakts man ir tas, ko viņš vēlas,

Bet mana miesa un gars peld viņa miesā un garā

Kā pazudušas laivas, kuras jūra aprok vai paceļ viļņos

Brīvi – ar mīlestības brīvību;

Vienīgo brīvību, kas mani sajūsmina,

Vienīgo brīvību, kuras dēļ esmu gatavs nomirt.

 

Tas attaisno manu esamību:

Jo es tevi nepazīstu, tad es neesmu dzīvojis;

Ja es nomirstu, tevi neiepazinis, tad es pat nenomirstu, jo es neesmu dzīvojis.

/ Luiss Sernuda

Tie ir nakts ceļgali.

Mēs vēl nezinām viņas acis.

Piere, ausma, zeltainie mati

nāks vēlāk.

Viņas augums, lēni izstaigādams

dzīves bez sapņiem,

vakara apelsīnos

iegremdē neskaidrās kājas, tikām viņas rokas

agrīnas ataust gaismā.

Mēness krūtīs.

Saule prātā.

Lepna. Tumsnēja. Vientuļa.

Sieviete vai nakts. Pusnakts.

/ Manuels Altolagirre

un, protams, es sajūtu

kaut ko, kas atrodas daudz tuvāk

man nekā cerība; kaut ko, kas dzīvo

ar manis paša dzīvi; kaut ko, kas beidzas

līdz ar tevi, mīļotā, un kas mani padara neiespējamu –

to pašu dzīvi, ko tu man tik pilnīgu dāvā

/ Luiss Rosaless

 

tikai tu vienīgā esi īsta šai izdomātā pasaulē;

un es tev pieskaros un ticu;

un tu, īstenību karstā un maigā matrica,

mīļākā, aizgādne, māte –

vai zemes smagums, kuru vienīgi tevī es glāstu,

vai klātbūtne, kas paliek vēl tad, kad es aizvēru acis,

ārpus mani tik skaista

/ Gabriels Selaija

Tavas prombūtnes kristāli ierēto manu balsi,

kas izgaist naktī

manas guļamistabas ledainajā tuksnesī.

Es gribētu būt eņģelis un vilcene.

Es gribētu būt apžilbinoši tava,

bet es esmu aptumšojoši mana.

/ Glorija Fuertesa

 

Mīlestība pastāv tajā, kas mums pieder

Mīlestība pastāv mūsu ceļamajā

(tiltos, vārdos).

Mīlestība pastāv visā, ko mēs paceļam

(smieklos, karogos).

Un tajā, pret ko mēs cīnāmies

(naktī, tukšumā)

īstas mīlestības vārdā.

Mīlestība pastāv, kamēr mēs paceļamies

(torņos, solījumos).

Kamēr pļaujam un sējam

(bērnos, nākotnē).

Kā arī drupās, ko mēs iznīcinām

(trūkumā, melos)

īstas mīlestības vārdā.

/ Hosē Anhels Valente

Tavs augums spēj

piepildīt manu dzīvi

tāpat kā tavi smiekli pārlidot pāri skumju tumšajai sienai.

 

Vienvienīgs tavs vārds sasit

aklo vientulību tūkstoš drumslās.

 

Ja tu pieliec savu neizsīkstošo muti

pie manas, es dzeru

bez mitas pats savas esības sakni.

 

Tikai tu neliecies zinis, kad

tava auguma tuvums

padara mani dzīvu vai kad

tā atstatums mani attālina no manis paša,

liek man sarukt par ēnu.

 

Tu esi viegla un aizdegta

kā liesmojoša lāpa

pasaules vidū.

 

Neattālinies vairs nekad:

tavas esamības

dziļās kustības

ir mans vienīgais likums.

Paturi mani.

Es zinu, ka tu esi mana robeža.

Un es esmu laimīgais sevis

paša attēls, ar ko tu mani esi apveltījusi.

 

Tu atradies man blakus

daudz tuvāk nekā manas sajūtas.

 

Tu runāji no pašas mīlestības iekšienes,

apbruņojusies pati ar savu gaismu.

Nekad tu netiki

izrunājusi šķīstākus mīlestības vārdus.

/ Hosē Anhels Valente

Tava galva bija maigi

noliekusies pret mani.

Tavas plašās krūtis

un līksmais viduklis.

Tu runāji no mīlestības paša vidus

parastas dienas pelēkā novakarē,

apbruņojusies pati ar savu gaismu.

/ Hosē Anhels Valente


Ietērp savas jūtas vārdos

Citāti par mīlestību lieliski noderēs iedvesmai, ja vēlies izteikt jūtas mīlestības vēstulē vai apsveikumā. Paplašini savu sajūtu spektru un nebaidies to ietvert vārdos!

Par kaislīgu mīlestību un vēl kaislīgākiem vārdiem!

Citi Raksti