Ieraksts šķita noderīgs? Dalies ar to savos sociālajos tīklos. Lai dalītos, izvēlies sev ērtāko sociālo tīklu platformu.

Arhetipi ir spēcīgi tēli, kas iemieso dažādus cilvēka dzīves aspektus. Savu arhetipu izzināšana var palīdzēt izprast gan savas pozitīvās, gan ēnas puses.

Kas ir arhetipi?

Arhetipi ir atkārtojošies simboli un tēmas, kas saskatāmas ne tikai dažādās kultūras izpausmēs, bet arī cilvēku dzīvēs. Šie universālie motīvi ataino fundamentālas cilvēku pieredzes, emocijas un dzīves situācijas. Daži no izplatītākajiem arhetipiem ir Varonis, Gudrais, Viltnieks, Mīlētājs un citi.

Arhetipiem īpašu uzmanību pievērsa šveiciešu psihiatrs un psihoanalītiķis Karls Gustavs Jungs. Viņš uzskatīja, ka arhetipi mājo cilvēces kolektīvajā bezapziņā. Junga arhetipi ir universāli simboli, kas parādās mītos, sapņos un mākslā, tie atspoguļo cilvēka psihes dziļākos aspektus. Daži no būtiskākajiem Junga arhetipiem ir Patība, kas ietver visus indivīda aspektus, un Persona, kas ir sociālā maska vai loma, ko indivīds izspēlē ārpasaulē.

Junga arhetipu klāstā sastopama arī Ēna jeb tumšākā, neapzinātā personības puse, kas satur apspiestas vēlmes un bailes. Sastapšanās ar savu Ēnu ir ļoti būtiska psiholoģiskajai izaugsmei. Būtiski Junga arhetipi ir Anima un Animus. Anima ir sievišķais aspekts vīrieša psihē, savukārt Animus ir vīrišķais aspekts sievietes psihē.

Svarīgi piebilst, ka arhetipi nav fiksēti stereotipi, drīzāk tie ir dinamiski mehānismi, kas attīstās un mainās. Tie ir iesakņojušies cilvēka psihē un ir pieņēmumu, dziņu, motīvu un rīcību pamatā, tādēļ, lai izprastu sevi un savas īpašības, ir vērts atklāt arhetipus, kas tevi vada. Arhetipi ar mums runā caur intuīciju, tos var saskatīt uzvedības modeļos, talantos un bailēs, tie izpaužas dzīvesstāstos, ko veidojam.

Pazīstot sevi labāk, spēsi izmantot savu arhetipu priekšrocības un saprast, kas ir slazdi, kas tiem raksturīgi. Cilvēkam var piemist vairāki arhetipi, turklāt dažādos dzīves posmos tie var mainīties, taču primārie arhetipi būs daži. Jāņem vērā, ka arhetipos universālās īpašības savijas ar katra cilvēka personiskajām iezīmēm. Sevi izzinot, vērojot savas reakcijas un sajūtas dažādās dzīves situācijās, var nonākt pie sava arhetipiskā kodola un attiecīgi dzīvot saskaņā ar to.

Arhetipi transformējas, mainoties sabiedrībai, kurā dzīvojam. Mistiķe un apziņas pētniece Kerolaina Meisa ir definējusi un aprakstījusi mūsdienu sabiedrībā novērojamos spēcīgākos sieviešu arhetipus. Varbūt kādā no tiem saskatīsi līdzības ar sevi.

Cīnītāja

Cīnītāja reti šaubās par savu dzīves uzdevumu, jo viņā mīt vajadzība izmainīt pasauli un paveikt ko vērtīgu. Viņa cīnās par pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā, politikā vai vidē.

Šis arhetips var izpausties dažādā intensitātē, tādēļ ir sastopamas gan cīnītājas, kas to dara hobija līmenī savā brīvajā laikā, gan tādas, kas sevi visu velta mērķim. Cīnītājām nereti process ir tikpat svarīgs kā uzstādītais mērķis, jo viņas novērtē biedrošanos ar citiem, kas bieži notiek, kopā cīnoties par mērķi. Ja tevī ir šī vēlme kaut ko uzlabot un tu sajūti, kas ir nepareizi, galvenais ir saprast, cik lielu uzdevumu tu spēj uzņemties, lai tas neizsmeltu tavu personiskos resursus. Tāpat ir svarīgi uzstādīt reālistiskus mērķus un par necīnīties personisku dusmu vai aizvainojuma dēļ.

Cīnītājas labākā īpašība ir cerība. Taču, tāpat kā visiem arhetipiem, viņai piemīt ēnas puse. Tā ir citu nosodīšana un augstprātība – cīnītājai var likties, ka viņas nodarbošanās ir jēgpilnākā nekā citiem. Cīnītājas uzdevums neapšaubāmi ir apsveicams, taču viņai jāsaprot, ka ne visiem dzīvē ir uzdevums cīnīties. Tādēļ viņas labākais rīcības variants un ticēt saviem mērķiem, kā arī, cīnoties par citiem, neaizmirst par sevi, un tikt vaļā no nepieciešamības pēc apkārtējo uzmanības.

Radošā māksliniece

Mākslinieces ir apveltītas ar spēju saskatīt visu skaisto. Viņām piemīt neparasts redzējums un spēcīga iztēle, kas attiecīgi rosina vēlmi radoši izpausties.

Radošā arhetipa pārstāvēm nav obligāti jākļūst par profesionālām māksliniecēm, jo ikvienā dzīves izpausmē sieviete var būt oriģināla. Galvenais ieteikums ir neizturēties pret savu oriģinālo redzējumu nevērīgi, jo ne visiem tāds piemīt. Turklāt, ja ir šī prasme radīt ko jaunu, ir iespējams attīstīt jebkuru talantu. Galvenais neieskaidrot sev, ka tev nav talantu, jo radošumam ir visdažādākās izpausmes un mākslinieces jebko spēj padarīt īpašu.

Mākslinieces arhetipi galvenā ēnas puse ir bailes no neatzīšanas. Šīs bailes daudzas attur no sava talanta attīstīšanas. Tādēļ ir jākultivē gan pozitīva dzīves uztvere sevī, gan labvēlīga vide sev apkārt, jo šie divi aspekti būtiski ietekmē radošumu.

Atlēte

Kā jau nojaušams, atlētei interesē piedzīvojumi un sports, viņā mīt sacensības gars. Viņa aizraujas ar ķermeņa attīstīšanu, dažādām fiziskām nodarbēm, aktīvu dzīvesveidu, pareizu ēšanu un rūpējas par savu veselību. Viņas dzīve ir pakārtota sevis uzturēšanai labā formā. Tomēr uzreiz jāmin atlētes klupšanas akmens – jaunības kults. Mūsdienās ir viegli sajaukt rūpes par savu ķermeni ar dzīšanos pēc mūžīgās jaunības un apsēstību ar dažādu kosmētiku, uztura bagātinātājiem un procedūrām.

Atlētes ēnas puse ir tā, ka viņa nereti koncentrējas tikai uz savu ķermeni. Būtiski ir atcerēties, ka skaists ķermenis nav vienīgais, kas tev pieder, tādēļ bez fiziskām aktivitātēm ir vērts atrast arī citus pašizpausmes veidus. Atlētes ir apveltītas ar spēcīgām īpašībām – disciplīnu un neatlaidību. Ne visiem tās piemīt, tādēļ tā ir liela priekšrocība, ko atlētēm jāmācās pielietot arī citās dzīves jomās.

Gādīgā

Gādīgās sievietes tēls saistās ar vienu no senākajiem – mātes – arhetipu. Kā nojaušams, šīs sievietes ir apveltītas ar izteiktu līdzjūtību un prasmi nolasīt, kas otram ir nepieciešams, viņas sevi velta rūpēm par citiem.

Protams, rūpes par citiem ir uzteicamas, taču gādīgo sieviešu ēnas puse nereti ir tā, ka viņas aizmirst savas vajadzības un domā, ka ir savtīgi un egoistiski rūpēties pašai par sevi. Lielākais izaicinājums gādīgajām sievietēm ir saprast, kad palīdzēt, kad atteikt, lai, rūpējoties par citiem, nenodarītu pāri sev, un kad pieņemt palīdzību pašai. Turklāt rūpes nevajadzētu motivēt vainas vai pienākuma apziņa.

Ja tevi vada rūpes pret citiem, atceries, ka tu neesi atbildīga par citu dzīvi. Taču tu esi atbildīga par savu dzīvi un to jānosaka tev pašai, nevis citu vajadzībām. Dažkārt citi var palīdzēt sev paši un vērtīgāk būs, ja rūpēs par citiem neaizmirsīsi sevi.

Stilīgā modele

Mūsdienās, kad stils un mode ir ieguvuši nozīmīgu statusu kā pašizpausmes veids, ir nostiprinājies arī stilīgās modeles arhetips. Tās ir sievietes, kuras pievērš lielu lomu tam, kā viņas vizuāli prezentē sevi sabiedrībā.

Jau vēsturiski apģērba izvēle vienmēr atspoguļojusi varu un ietekmi, vietu sabiedrībā. Mūsdienās vizuālais izskats un stils kļuvis arī par identitātes sastāvdaļu un pašizpausmes veidu, kurā darbojas sava simbolu valoda. Stilīgā modele caur apģērbu ļauj vaļu fantāzijai un iejūtas dažādās lomās.

Atbilstošs apģērbs ceļ viņas pašapziņu, jo caur izskatu viņa tiecas radīt tēlu, kas atspoguļo viņas būtību. Tā kā viņa tik lielu uzsvaru liek uz vizuālo, stilīgajai arī nākas saskarties ar brīžiem, kuros viņu vērtē pēc izskata, nevis personības. Lai gan stils nenoliedzami ir radošs pašizpausmes līdzeklis, caur kuru izteikt savu individualitāti, tas dzīvē jāsalāgo arī ar citām jomām.

Intelektuāle

Intelektuāle ir sieviete, kura tiecas pēc zināšanām un patiesības, viņu vada saprāts un loģika. Viņa ir apņēmusies nonākt līdz būtībai un izstrādāt racionālu dzīvi. Viņa it visu meklēs loģisku izskaidrojumu.

Zināšanas ir būtiskākā intelektuāles personības daļa, tādēļ viņai dažkārt ir grūti atzīt, ka kaut ko nezina, un viņa mēdz ieslodzīt sevi kādā domāšanas veidā, pieņemot savu viedokli par pareizo. Tāpat arī viņas nosliece uz racionalitāti var sagādāt izaicinājumus, jo dzīve ne vienmēr ir racionāla. Lai gan nenoliedzami ir svarīgi balstīties faktos, intelektuālei jāmācās ieklausīties arī savā intuīcijā.

Karaliene

Karalienei piemīt gan sievišķība, gan biznesa tvēriens. Karaliene pārstāv sabiedrisko arhetipu un viņai nepieciešama sava valstība, jo viņa ir gatava uzņemties vadību un mainīt citu dzīves.

Karaliene pieprasa cieņu pret sevi, bet vienlaikus izjūt arī pienākumu pret citiem un rūpējas par citu labklājību. Viņa apzinās savas privilēģijas, bet zina, ka nevar tās izmantot saviem nolūkiem, jo viņas lēmumi var atstāt lielu ietekmi uz citu dzīvi. Karalienes ēnas puse slēpjas tajā, ka viņai tomēr var nākties ielaisties kompromisos, lai paliktu pie varas. Viņas lielākais pārbaudījums ir personiskās attiecības.

Dumpiniece

Dumpiniece ir apveltīta ar spēcīgu taisnīguma izjūtu. Līdzīgi kā cīnītāja, viņa ir pārmaiņu nesēja sabiedrībā. Taču, ja cīnītājai ir konkrēti izvirzīts mērķis, dumpiniece ir dumpīga dažādos veidos, viņa lauž konvencionālos pieņēmumus, eksperimentē ar modi un dzīvesstilu. Dumpiniece gūst enerģiju, rīkojoties riskanti dažādās dzīves jomās.

Dumpinieces izaicinājums ir atrast radošu, dinamisku un produktīvu veidu, kā īstenot savu dumpīgo dabu, lai nekļūtu destruktīva. Dumpiniece var būt nesavaldīga un pārspīlēt, tādēļ viņai jāmācās lēmumus pieņem pārdomāti. Ir jāatšķir spontāna un ietiepīga reakcija no apzināti pieņemtiem lēmumiem, kas ir dumpīgi tādā ziņā, ka labā veidā lauž vispārpieņemto.

Garīgā meklētāja

Garīgo meklētāju vada apņemšanās dzīvot apzinātu dzīvi saskaņā ar savām vērtībām, pārliecībām un patiesībām. Viņa augstu vērtē savu iekšējo dzīvi un tā viņai ir svarīgāka par materiālajiem apsvērumiem. Tādēļ viens no viņas izaicinājums ir dzīvot šajā pasaule, ne tikai garīgajā.

Garīgā meklētāja no dzīves vēlas ko vairāk, viņas mērķis ir atbrīvot savu garu un izaugt līdz sava garīgā un radošā potenciāla piepildījumam. Līdzīgi kā intelektuāles, arī garīgās meklētājas dzīves pamatā nereti ir racionalitāte, taču abu šo arhetipu pārstāvēm jāmācās atmodināt intuīciju, jo nereti ceļš pie patiesības ved tieši caur to.

Vizionāre

Vizionāre ir apveltīta ar spēcīgu iztēli, viņa spēj sajust pārmaiņu impulsus ikvienā dzīves jomā gan individuālā, gan kolektīvā līmenī. Vizionāre maina sevi un vidi sev apkārt, jo viņa nespēj neko atstāt tā, kā tas ir. Viņa iedvesmo arī apkārtējos, virza uz pārmaiņām un sniedz citiem nepieciešamo motivāciju.  Vizionāre saskata sev apkārt daudz iespēju pārmaiņām un viņai ir neskaitāmas idejas, tādēļ viņas klupšanas akmens nereti ir nespēja savas vīzijas realizēt un novest līdz galam. Tādēļ viņai jāmācās izvirzīt prioritātes un uzstādīt mērķus reālistiski. Vizionāres aicinājums ir nākotne, taču viņai jāatceras, ka dzīve notiek arī šeit un tagad un jāatceras dzīvot arī šobrīd.

 

Informācijas avots: Meisa, Kerolaina. Arhetipi. Tulk. K. Pētersone. Izdevniecība Zvaigzne ABC, 2015

 

Raksta autore: Renāte Berga

Citi Raksti